WinterContact partnerek OBB Groupama Tanpálya WinterContact partnerek Avon OTB Thule Thule
A regisztrációs lapon magadott személyes adataimmal hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a Continental Hungaria Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4.) (továbbiakban: Continental) adatbázisába kerüljenek és azokat a Continental – esetleges tiltási nyilatkozatom kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját termékeiről, akcióiról postai úton, elektronikusan, levélben vagy telefonon tájékoztatást nyújtson. A személyes adatok kezelője a Continental, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását a Continental megbízásából a Nero Solution Kft. (címe: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 5-7.) végzi. A Continental személyes adataimat további harmadik személyeknek – ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül – nem adja át. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69820/2013. Személyes adataim az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérésemet követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, adataim helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérhetem a Continental Hungaria Kft., 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4. címen; vagy a következő e-mail címen: continental.hungaria@conti.de. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem.
« Vissza a regisztrációhoz